Wykonujemy okresowe i odbiorcze pomiary oraz przeglądy instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
  • pomiary rezystancji izolacji,
  • pomiary rezystancji i impedancji pętli zwarcia,
  • pomiary rezystancji uziemienia,
  • badanie wyłączników różnicowo-prądowych,
  • badanie natężenia oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego
  • badanie maszyn i urządzeń elektrycznych.
Pomiary i przegląd elektryczny obejmują wszystkie układy sieci, w instalacjach jedno i trójfazowych do 1 kV i powyżej 1kV.
Transfrmatory

Pomiary transformatorów

Wykonujemy okresowe badania transformatorów olejowych i suchych.
Okresowe pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary elektryczne Koszalin

Okresowe pomiary instalacji elektrycznych
Odbiorcze Pomiary Instalacji Elektryczncych

Odbiory instalacji elektrycznych

Odbiorcze pomiary instalacji elektrycznych
Stworzenie czegoś nowego, a jednocześnie zgodnego z tym, co wiadomo dotychczas jest niezwykle trudne.
- Richard Phillips Feynman
Ujarzmiłem promienie kosmiczne i sprawiłem, by służyły jako napęd (…). Ciężko pracowałem nad tym przez ponad 25 lat, a dziś mogę stwierdzić, że się udało.
- Nikola Tesla
Prawdziwa logika naszego świata tkwi w rachunku prawdopodobieństwa.
- James Clerk Maxwell
Niszczą dobre drzewa, żeby wydawać złe gazety.
- James Watt
Reagujemy przyjaźnie na teorie zgodne z naszymi, natomiast jesteśmy niechętni tym, które nam się sprzeciwiają, podczas gdy zdrowy rozsądek podpowiada nam, aby działać w sposób całkiem przeciwny.
- Michael Faraday