Oświetlenie powinno zapewniać komfort pracy wzrokowej, a szczególnie:
  • poziom natężenia oświetlenia powinien spełniać wymagania określone w Polskich Normach, (PN-84/E-02033, PN-EN 12464-1)
  • należy ograniczyć olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub półprzezroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz olśnienie odbiciowe od ekranu monitora, w szczególności przez stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych, instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach.
Niewłaściwe oświetlenie stanowisk pracy prowadzi do nadmiernego obciążenia narządu wzroku, dolegliwości wzroku, spadku wydajności pracy oraz może powodować pogłębienie wad wzroku. Czynnik ten występuje na każdym stanowisku pracy, dlatego pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z polskimi normami, zgodnie z Rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.(t.j.Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650). Wykonujemy
  • pomiary natężenia oświetlenia.
  • projekty oświetlenia pomieszczeń
  zgodnie z Polskimi Normami i przepisami.
Transfrmatory

Pomiary transformatorów

Wykonujemy okresowe badania transformatorów olejowych i suchych.
Okresowe pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary elektryczne Koszalin

Okresowe pomiary instalacji elektrycznych
Odbiorcze Pomiary Instalacji Elektryczncych

Odbiory instalacji elektrycznych

Odbiorcze pomiary instalacji elektrycznych
Stworzenie czegoś nowego, a jednocześnie zgodnego z tym, co wiadomo dotychczas jest niezwykle trudne.
- Richard Phillips Feynman
Ujarzmiłem promienie kosmiczne i sprawiłem, by służyły jako napęd (…). Ciężko pracowałem nad tym przez ponad 25 lat, a dziś mogę stwierdzić, że się udało.
- Nikola Tesla
Prawdziwa logika naszego świata tkwi w rachunku prawdopodobieństwa.
- James Clerk Maxwell
Niszczą dobre drzewa, żeby wydawać złe gazety.
- James Watt
Reagujemy przyjaźnie na teorie zgodne z naszymi, natomiast jesteśmy niechętni tym, które nam się sprzeciwiają, podczas gdy zdrowy rozsądek podpowiada nam, aby działać w sposób całkiem przeciwny.
- Michael Faraday